Jelentkezés Belépés INFORMÁCIÓKÉRÉS

Dokumentumok és jelentkezés

Szükséges dokumentumok:

Az álta­lá­nos jegy­táb­lá­zat mel­lett az alábbi intéz­mé­nyek a saját lap­ju­kat is kérik:

A University College of Northern Denmark (UCN) saját jegy­táb­lá­zata itt éhető el. Az iskola csak első pri­o­ri­tást fogad el, így őket csak első­ként lehet meg­je­lölni.

Az Aarhus University–re való jelent­ke­zés­hez szük­ség van egy meg­ha­tal­ma­zásra. A doku­men­tu­mok: Meghatalmazás alap­kép­zé­sek­hez, Meghatalmazás mes­ter­kép­zé­sek­hez. Ez biz­to­sítja hogy továb­bí­tani tud­juk a jelent­ke­zé­sed és tud­juk azt követni. Ugyanúgy az AU-ra egy más fajta jegy­táb­lá­zat érvé­nyes, amely tar­tal­mazza az összes közép­is­ko­lai év ered­mé­nyeit (4, illetve elő­ké­szítő év ese­té­ben 5 év). Az AU jegy­táb­lá­zat itt érhető el.  Ezt a doku­men­tu­mot ugyan­úgy a közép­is­ko­lá­val kell hite­le­sít­tetni és fel­töl­teni a UniversityAdmission.eu–ra a jelent­ke­zé­sed­hez.

VIA UC a Mechanical Engineering, Civil Engineering és Supply Engineering sza­kok ese­té­ben­kö­te­lezővé tette az alábbi doku­men­tum mel­lé­ke­lé­sét. A többi doku­men­tum meg­fe­lel az álta­lá­nos jelent­ke­zés­nek. Matematika téma­kö­rök melye­ket közép­is­ko­lá­ban tanul­tál

A VIA UC és VIA TEKO ezt a jegytáblázatot kéri a lentebb található általános mellett.

A VIA TEKO design képzéseire jelentkezőknek ki kell tölteni az alábbi specializációs űrlapot is.

A VIA UC, VIA TEKO és ZIBAT az alábbi jegytáblázatot kéri az általános jegytáblázat helyett: VIA és ZIBAT jegytáblázat

Business Academy Aarhus csak az alábbi jegy­táb­lá­za­tot fogadja el, illetve csak első pri­o­ri­tá­sos jelent­ke­zést vesz figye­lembe, így őket csak első­ként lehet meg­je­lölni.

A Dania University of Applied Sciences az alap jegy­táb­lá­za­ton kívül az alábbi jegy­táb­lá­za­tot is kéri.

Az összes doku­men­tu­mot a UniversityAdmission.eu rend­sze­rébe kell fel­töl­teni a regiszt­rá­ciót követően!

Opcionálisan elküldhető dokumentumok

Segédlet a jelentkezéshez

Az alábbi dokumentumban egy magyar nyelvű, részletes használati útmutatót  találsz a UniversityAdmission.eu jelentkezési oldalhoz.

UA Felhasználói Útmutató letöltése

Jelentkezés

 

Regisztráció a jelentkezési rendszerbe

A regisztráció ingyenes és nem jár kötelezettségel, ugyanakkor kinyitja előtted az európai felsőoktatás kapuját!

Böngéssz 13 ország 50 intézményének kínálatában és válaszd ki a számodra legmegfelelőbbeket!

Iratkozz fel Európai Felsőoktatási Hírlevelünkre!

Subscribe!