Jelentkezés Belépés INFORMÁCIÓKÉRÉS

Tanulj Európában Előadások 2014-11-16

Várunk sze­re­tet­tel ingye­nes előa­dá­sainkra, melyeken Európa leg­el­is­mer­tebb, kiemel­kedően tel­je­sítő felsőok­ta­tási rend­sze­reit mutat­juk be. A Budapesten, Debrecenben és Szegeden tartandó előa­dá­sok más­fél órá­sak, és érin­tik a dán, angol, hol­land, walesi, svéd és belga felsőok­ta­tási rend­sze­re­ket, jelent­ke­zési módo­kat és elér­hető kép­zé­se­ket, sza­ko­kat. Az előa­dá­sok után lehető­ség van kér­dezni és taná­csot kérni a pre­zen­tá­ci­ó­kat tartó okta­tási szakértőinktől és vendégelőadóinktól.

A Scandinavian Education Agency és a Study Guide által több mint 50 intéz­mény 5 800 kép­zése érhető el Európa szerte! Képzéseink lefe­dik az üzleti, gaz­da­sági, IT, mér­nöki, humán, orvosi és ren­ge­teg más kép­zési terü­le­te­ket. Gyere el és infor­má­lódj lehető­sé­ge­idről!

A ren­dez­vé­nyen való rész­vé­tel INGYENES, azon­ban elő­ze­tes REGISZTRÁCIÓ szükséges a lenti űrlapon.

Előadás idő­pon­tok:

Budapest

Soter-Line Oktatási Központ
1073 Budapest, Erzsébet körút 7.
TÉRKÉP

Regisztráció

 
  • A regisztrációs űrlap kitöltésével jelzed a szervezők felé részvételed. A rendezvényen való részvétel ingyenes, de az előzetes regisztráció szükséges.
 

Megerősítés

 

Iratkozz fel Európai Felsőoktatási Hírlevelünkre!

Subscribe!