Előadás: Dánia, Hollandia, Svédország, Németország, Belgium és Anglia felsőoktatása - Online webinárium

2021.11.25.


Várunk sze­re­tet­tel ingye­nes online előa­dá­sunkra, melye­n Európa leg­el­is­mer­tebb, kiemel­kedően tel­je­sítő felsőok­ta­tási rend­sze­reit mutat­juk be. A webinárium kb. más­fél órá­s és érin­ti a dán, holland, német, brit, belga és svéd felsőok­ta­tási rend­sze­re­ket, jelent­ke­zési módo­kat és elér­hető kép­zé­se­ket, sza­ko­kat. Az előa­dá­sok után és közben lehető­ség van kér­dezni és taná­csot kérni a pre­zen­tá­ci­ó­kat tartó nemzetközi okta­tási szakértőinktől.

Regisztrációs űrlap az oldal alján!

StudyGuide előadás

Ingyenes online előadást tartunk a külföldi felsőoktatás iránt érdeklődőknek az elérhető képzésekről, egyetemekről, tandíjakról, támogatási lehetőségekről, jelentkezési procedúráról, bekerülési esélyekről és sok kapcsolódó témáról. Szó lesz alap- és mesterképzésekről, az egyetemekről, diplomákról és azok értékeiről egyaránt.

Gyere el és infor­má­lódj lehető­sé­ge­idről díjmentesen!

Az előadás főbb témái:

  • Dánia, Hollandia, Svédország, Németország, Belgium és az Egyesült Királyság felsőoktatása
  • Ösztöndíjak, támogatások, tandíjak
  • Szakok, képzések, egyetemek alap- és mesterszinten
  • Felvételi és jelentkezési procedúra
  • Bekerülési esélyek, határidők
  • Diákvárosok, diákmunka, diákszállás

Helyszín:

Online - A kezdés előtt 24 órával elküldjük a linket a részvételhez.

Regisztráció


Időpont és helyszín:

2021.11.25. 17:00 - 18:30
Online


Ha mások is Veled tartanak, kérünk Ők is regisztráljanak, nem regisztrált vendégeket a limitált helyek miatt sajnos nem tudunk beengedni.

Hitelesítés


Helyszín és időpont:

2021.11.25. - 17:00

Online