Jelentkezés Belépés INFORMÁCIÓKÉRÉS

Nyelvvizsga

A jelent­kező­nek ren­del­kez­nie kell olyan szintű angol nyelv­tu­dással, ami ele­gendő ahhoz, hogy meg­értse az órá­kon elhang­zot­ta­kat és aktí­van részt tud­jon venni a főis­ko­lai előa­dá­so­kon, csa­pat­mun­kák­ban.

Minden jelent­kező­nek ren­del­kez­nie kell az alábbi nyelv­vizs­gák / tesz­tek vala­me­lyi­ké­vel (angol nyelv­tu­dást iga­zoló doku­men­tá­ció nél­kül a fel­vé­tel nem lehet­sé­ges!):

Minden intézmény elfogadja az IELTS, TOEFL és Cambridge nyelvvizsgákat különböző szinteken. Azonban a szintek és nyelvvizsgák elfogadottsága szakonként, intézményenként változik, ezért minden esetben ellenőrizd a szakspecifikus követelményt! Ezt a UniversityAdmission rendszerében a szakleírásnál találod, illetve az egyetem hivatalos honlapján ami szintén ugyanott elérhető.

A TESA és Oxford Online Placement Test a StudyGuide által szervezett nyelvi teszt, melyen a részvétel nem jár külön díjjal. A tesztet 3 alkalommal lehet megpróbálni és bizonyos dániai és egyesült királyságbeli intézmények nyelvvizsgával egyenértékűnek fogadják el. A két teszt csak nevében különbözik, valójában egy és ugyanaz. Az Oxford Online Placement Test teljesítése után egy rövid szóbeli interjú következik, melyeket együttesen TESA-nak hívnak. A két teszt mindig egyszerre kerül megszervezésre.

Az Oxford Placement Test és TESA: Időpontok és további infó

Bizonyos esetekben a jelent­ke­zés fel­té­tele lehet egy angol nyelvű moti­vá­ciós interjún való részvétel. Az interjú tör­tén­het Skype kon­fe­ren­cia­be­szél­ge­tés kere­tein belül az intéz­mény kép­vi­selő­jé­vel, és/vagy a fel­vé­teli eljá­rás során a vizs­gáz­tató sze­méllyel. Az inter­jút min­den eset­ben a külföldi okta­tási intéz­mények kez­de­mé­nyezik: a jelent­kező diákot tele­fo­non vagy e-mailen keresik fel.

 

Regisztráció a jelentkezési rendszerbe

A regisztráció ingyenes és nem jár kötelezettségel, ugyanakkor kinyitja előtted az európai felsőoktatás kapuját!

Böngéssz 13 ország 60 intézményének kínálatában és válaszd ki a számodra legmegfelelőbbeket!

Iratkozz fel Európai Felsőoktatási Hírlevelünkre!
Iratkozz fel!