Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek


Hatályban lévő dokumentum száma: 1/2022

Balance Universal Kft. a Scandinavian Education Agency™ és StudyGuide™ (továbbiakban: SCEDA és StudyGuide™) márkák kizárólagos tulajdonosa.

A SCEDA és StudyGuide logo-k a Balance Universal Kft. tulajdonát képezik, melyek felhasználása, feldolgozása, másolása a tulajdonos előzetes hozzájárulása nélkül szigorúan tilos.

A SCEDA és StudyGuide fenntartja magának a jogot, hogy a jelen jogi nyilatkozatot és szerződési feltételeket részeiben, vagy egészében, előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa. A jelentős változásokról a StudyGuide informálhatja a már meglévő ügyfeleit.

Mindenki, aki igénybe veszi a cég szolgáltatásait, saját felelősségre teszi azt, jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentum maradéktalan elfogadásával.


1. A HONLAP HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Honlapjaink (aloldalakat is beleértve) és szolgáltatásaink használatával egy időben a felhasználó / ügyfél / látogató az alábbi szabályokat is feltétel nélkül elfogadja, és maradéktalanul betartja.

1.1 A www.studyguide.eu honlap és az aloldalak tartalmáról:

A weboldalakon található valamennyi információ és leírás, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete (beleértve a SCEDA és StudyGuide logokat is) a Balance Universal Kft. kizárólagos tulajdonát képezik. Az 1999. évi LXXVI. törvény szerint szerzői jogvédelem alá esik, melyek felhasználása, feldolgozása, másolása, terjesztése, valamint tárolása a tulajdonos StudyGuide előzetes hozzájárulása nélkül, a szerzői jogok megsértését jelenti, mely jogi következményeket von maga után!

A StudyGuide semmilyen természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő honlap illetve az azon található közvetlen linkek által elért egyéb más honlapok pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan. A weblap, illetve az ott megtalálható információk, vagy más egyéb írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, hiányosságból, félreérhetőségéből esetleges üzemzavarából eredő mindennemű károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a  StudyGuide nem vállal.


2. STUDYGUIDE

A StudyGuide a külföldön továbbtanulni vágyóknak nyújt segítséget a jelentkezésben és a külföldi integrációban.  A felvételhez szükséges végzettségek és nyelvi ismeretek minden szak esetében megtalálhatóak az adott egyetem hivatalos honlapján. Minden esetben ez, illetve az Intézmény aktuális szabályzata a mérvadó.

A StudyGuide személyesen-, telefonon- és interneten tanácsadást nyújt az érdeklődőknek a külföldi intézményekkel, szakokkal, egyetemi városokkal és az integrációval kapcsolatban ügyfelei számára a teljes felvételi folyamat alatt. A konzultációt előzetes időpont egyeztetés után lehet igénybe venni. Minden jelentkező, aki nálunk megrendeli a StudyGuide valamely szolgáltatását (ezekről bővebben ITT olvashat), illetve befizeti azt a megadott bankszámlaszámra, StudyGuide-ügyféllé válik, és a StudyGuide közvetítésével jelentkezik a külföldi Intézményekbe. (ügyfél, továbbiakban jelentkező).


2.1 SZOLGÁLTATÁSAINKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A StudyGuide szolgáltatásait igénybe vevő a felsőoktatási tanulmányok megkezdésének időpontjában 18. életévét be nem töltött személyeknek rendelkeznie kell szülői beleegyezést igazoló dokumentummal, minden más esetben a szolgáltatást kizárólag a törvényes képviselő (szülő) jelenlétében és hozzájárulásával lehet igénybe venni.

A StudyGuide a szolgáltatásaikat igénybe vevőkért semmilyen anyagi felelősséggel nem tartozik. Szolgáltatásaink aktuális árazása a https://studyguide.eu/szolgaltatasok oldal szerint alakul.

Szolgáltató: A szolgáltatások és csomagok szerinti szolgáltatást  Kovács Márton egyéni vállalkozó (Adósz: 66819338-1-43, NYSZ: 39533088), Székelyhidi Ágnes (Adósz:56502866-1-43, NYSZ: 55154549) és Pajkó Ferenc Zoltán egyéni vállalkozó (Adósz: 69955439-1-42, NYSZ: 53928182) nyújtja. A  szolgáltatási szerződés jelen ÁSZF és a PTK általános szabályai  jön létre, közvetített szolgáltatást is tartalmazhat.

A szerződés a szolgáltatás megrendelésével és pénzügyi teljesítésével jön létre ügyfél és egyéni vállalkozó között.

Szolgáltatási csomagjaink:
A mindenkori aktuális és érvényes szolgáltatási csomagok, tartalmuk és áruk itt megtalálhatók.
2.1.1 Jelentkezési feltételek:
2.1.1.1 JELENTKEZÉS NYELVI TESZTRE – OXFORD ONLINE PLACEMENT TEST

A külföldi felsőoktatásba jelentkezőnek a nyelvi tesztre való jelentkezési igényéről legkésőbb 48 órával a vizsga kezdete előtt tájékoztatni kell a StudyGuide-ot az info@studyguide.eu címre küldött e-mail-el. Az e-mailnek tartalmaznia kell a következőket: teljes név, születési dátum, anyanyelv, és a vizsga dátuma, melyen részt kíván venni. A fent jelzett időpont után érkező jelentkezéseket a StudyGuide visszautasíthatja. A nyelvi teszten való részvétel feltétele továbbá valamely jelentkezési csomagunk befizetése, melynek bizonylatát a vizsgán kérjük bemutatni, vagy azt a helyszínen készpénzzel befizetni. Az elmulasztott befizetés következtében a StudyGuide fenntartja a jogot a vizsgaeredmények és bizonyítványok visszatartására, a teszten való részvétel megtagadására.

2.1.1.2 JELENTKEZÉS KÜLFÖLDI TOVÁBBTANULÁSRA

Az általunk képviselt intézményekbe való jelentkezés szabályai és feltételei minden esetben megegyeznek az intézmények releváns szakjainak idevágó szabályaival. A jelentkezéshez jellemzően középiskolai érettségi és az adott intézmény által elfogadott nemzetközi nyelvvizsga, bizonyos esetekben érettségi, angol óraszámok vagy sikeresen teljesített Oxford Placement Test szükséges.

A felvételi kritériumok intézményenként és szakonként eltérnek, az irányadó mindig az intézmény hivatalos honlapján található vagy az intézménytől származó közvetlen információ.

Az intézmények ezen felüli elvárásairól diákjainkat konzultációkon értesítjük, illetve jelentkezési tervükben rögzítjük. A Dedikált tárhelyre feltöltött személyes adatok és dokumentumok ellenőrzésre kerülnek a StudyGuide munkatársai által a jelentkezési határidő lejárta előtt és tájékoztatjuk a releváns ügyfelet az esetenként szükséges változtatásokról, hiánypótlásokról. 

A jelentkező hozzájárul továbbá a rendszerben tárolt adatainak, jelentkezési dokumentumainak az általa megjelölt intézmények felé való továbbításához a StudyGuide által. A jelentkező büntetőjogi felelőssége tudatában vállalja, hogy a StudyGuide számára nyújtott személyes információk megfelelnek a valóságnak. A StudyGuide-hoz való jelentkezés (e-mail vagy regisztráció segítségével) nem egyenértékű a felsőoktatási intézmény(ek)be való jelentkezéssel és nem helyettesíti azt.

A dokumentumok továbbításra kerülnek a megjelölt intézményeknek közvetlenül vagy egy köztes oldal (pl. nemzeti jelentkezési portál) segítségével. A StudyGuide vállalja a jelentkezési tanácsadást, illetve a dokumentumok megfelelő koordinálását és továbbítását, azonban a jelentkezés helyességének végső ellenőrzése a diák feladata és felelőssége. A dokumentumokat a StudyGuide a törvényi előírások figyelembevételével tárolja.

A jelentkezés elbírálása a megjelölt intézmények feladata, így a jelentkezés esetleges sikertelenségéért a StudyGuide nem tartozik felelősséggel. 

A Dedikált Tárhelyre feltöltött dokumentumok véglegesnek tekinthetők. Fordításra és motivációs levél javításra a felület nem alkalmas, erre külön űrlapok/e-mail címek vannak.

A Felvételi tervben szereplő belső határidők (benyújtási és dokumentumfeltöltési határidők) irányadóak, azok be nem tartása a jelentkezés ellenőrzésében, továbbításában késést okozhat, melyért a StudyGuide nem vállal felelősséget. A hivatalos jelentkezési határidők előtt legalább 7 nappal minden végleges dokumentumnak fel kell kerülnie a Dedikált tárhelyre, ellenkező esetben  a StudyGuide nem vállal felelősséget a dokumentumok ellenőrzéséért és a jelentkezési határidőig történő továbbításáért.

Az elérhető helyek bizonyos esetekben a hivatalos jelentkezési határidő előtt is betelhetnek, az ebből adódó következményekért a StudyGuide nem tartozik felelősséggel.

A StudyGuide a hivatalos fordítások tartalmáért, helyességéért és elkészülésének idejéért felelősséggel nem tartozik, mivel azt akkreditált és független fordítók készítik. A jelentkező az elkészült hivatalos fordításra szánt dokumentumokat közvetlenül a fordítóknak küldik, majd az elkészült és visszaküldött digitális dokumentumokat a Dedikált tárhelyre kell feltölteni az erdeti. magyar nyelvű dokumentumokkal együtt, ellenkező esetben az nem jut el a StudyGuide-hoz.

2.1.1.3 JELENTKEZÉSI DÍJ

Szolgáltatásainkat valamely jelentkezési csomag vagy szolgáltatás megrendelése és pénzügyi teljesítését követően nyújtjuk. A megrendelést minden esetben visszaigazoljuk, az átutalásra szolgáló bankszámlaszámot a csomag megrendelését követően küldjük el a megrendelők számára.

A pénzügyi teljesítést követően számlát állítunk ki és Ügyfeleinknek ezt követően van lehetőségük a 2.1 pontban jelzett szolgáltatások igénybevételére.

Amennyiben a számlázási adatok eltérnek a jelentkező nevétől, lakcímétől, e-mail címétől azt a jelentkező külön e-mailben jelezheti a StudyGuide részére az info@studyguide.eu címen.