Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek


Hatályban lévő dokumentum száma: 1/2023

Balance Universal Kft. a Scandinavian Education Agency™ és StudyGuide™ (továbbiakban: SCEDA és StudyGuide™) márkák kizárólagos tulajdonosa.

A SCEDA és StudyGuide logo-k a Balance Universal Kft. tulajdonát képezik, melyek felhasználása, feldolgozása, másolása a tulajdonos előzetes hozzájárulása nélkül szigorúan tilos.

A SCEDA és StudyGuide fenntartja magának a jogot, hogy a jelen jogi nyilatkozatot és szerződési feltételeket részeiben, vagy egészében, előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa. A jelentős változásokról a StudyGuide informálhatja a már meglévő ügyfeleit.

Mindenki, aki igénybe veszi a cég szolgáltatásait, saját felelősségre teszi azt, jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentum maradéktalan elfogadásával.


1. A HONLAP HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Honlapjaink (aloldalakat is beleértve) és szolgáltatásaink használatával egy időben a felhasználó / ügyfél / látogató az alábbi szabályokat is feltétel nélkül elfogadja, és maradéktalanul betartja.

1.1 A www.studyguide.eu honlap és az aloldalak tartalmáról:

A weboldalakon található valamennyi információ és leírás, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete (beleértve a SCEDA és StudyGuide logokat is) a Balance Universal Kft. kizárólagos tulajdonát képezik. Az 1999. évi LXXVI. törvény szerint szerzői jogvédelem alá esik, melyek felhasználása, feldolgozása, másolása, terjesztése, valamint tárolása a tulajdonos StudyGuide előzetes hozzájárulása nélkül, a szerzői jogok megsértését jelenti, mely jogi következményeket von maga után!

A StudyGuide semmilyen természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő honlap illetve az azon található közvetlen linkek által elért egyéb más honlapok pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan. A weblap, illetve az ott megtalálható információk, vagy más egyéb írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, hiányosságból, félreérhetőségéből esetleges üzemzavarából eredő mindennemű károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a  StudyGuide nem vállal.


2. STUDYGUIDE

A StudyGuide a külföldön továbbtanulni vágyóknak nyújt segítséget a jelentkezésben és a külföldi integrációban.  A felvételhez szükséges végzettségek és nyelvi ismeretek minden szak esetében megtalálhatóak az adott egyetem hivatalos honlapján. Minden esetben ez, illetve az Intézmény aktuális szabályzata a mérvadó.

A StudyGuide személyesen-, telefonon- és interneten tanácsadást nyújt az érdeklődőknek a külföldi intézményekkel, szakokkal, egyetemi városokkal és az integrációval kapcsolatban ügyfelei számára a teljes felvételi folyamat alatt. A konzultációt előzetes időpont egyeztetés után lehet igénybe venni. Minden jelentkező, aki nálunk megrendeli a StudyGuide valamely szolgáltatását (ezekről bővebben ITT olvashat), illetve befizeti azt a megadott bankszámlaszámra, StudyGuide-ügyféllé válik, és a StudyGuide közvetítésével jelentkezik a külföldi Intézményekbe. (ügyfél, továbbiakban jelentkező).


2.1 SZOLGÁLTATÁSAINKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A StudyGuide szolgáltatásait igénybe vevő a felsőoktatási tanulmányok megkezdésének időpontjában 18. életévét be nem töltött személyeknek rendelkeznie kell szülői beleegyezést igazoló dokumentummal, minden más esetben a szolgáltatást kizárólag a törvényes képviselő (szülő) jelenlétében és hozzájárulásával lehet igénybe venni.

A StudyGuide a szolgáltatásaikat igénybe vevőkért semmilyen anyagi felelősséggel nem tartozik. Szolgáltatásaink aktuális árazása a https://studyguide.eu/szolgaltatasok oldal szerint alakul.

Szolgáltató: A szolgáltatások és csomagok szerinti szolgáltatást  Kovács Márton egyéni vállalkozó (Adósz: 66819338-1-43, NYSZ: 39533088), Székelyhidi Ágnes (Adósz:56502866-1-43, NYSZ: 55154549) és Pajkó Ferenc Zoltán egyéni vállalkozó (Adósz: 69955439-1-42, NYSZ: 53928182) nyújtja. A  szolgáltatási szerződés jelen ÁSZF és a PTK általános szabályai  jön létre, közvetített szolgáltatást is tartalmazhat.

A szerződés a szolgáltatás megrendelésével és pénzügyi teljesítésével jön létre ügyfél és egyéni vállalkozó között.

Szolgáltatási csomagjaink:
A mindenkori aktuális és érvényes szolgáltatási csomagok, tartalmuk és áruk itt megtalálhatók.
2.1.1 Jelentkezési feltételek:
2.1.1.1 JELENTKEZÉS NYELVI TESZTRE – OXFORD ONLINE PLACEMENT TEST

A külföldi felsőoktatásba jelentkezőnek a nyelvi tesztre való jelentkezési igényéről legkésőbb 48 órával a vizsga kezdete előtt tájékoztatni kell a StudyGuide-ot az info@studyguide.eu címre küldött e-mail-el. Az e-mailnek tartalmaznia kell a következőket: teljes név, születési dátum, anyanyelv, és a vizsga dátuma, melyen részt kíván venni. A fent jelzett időpont után érkező jelentkezéseket a StudyGuide visszautasíthatja. A nyelvi teszten való részvétel feltétele továbbá valamely jelentkezési csomagunk befizetése, melynek bizonylatát a vizsgán kérjük bemutatni, vagy azt a helyszínen készpénzzel befizetni. Az elmulasztott befizetés következtében a StudyGuide fenntartja a jogot a vizsgaeredmények és bizonyítványok visszatartására, a teszten való részvétel megtagadására.

2.1.1.2 JELENTKEZÉS KÜLFÖLDI TOVÁBBTANULÁSRA

Az általunk képviselt intézményekbe való jelentkezés szabályai és feltételei minden esetben megegyeznek az intézmények releváns szakjainak idevágó szabályaival. A jelentkezéshez jellemzően középiskolai érettségi és az adott intézmény által elfogadott nemzetközi nyelvvizsga, bizonyos esetekben érettségi, angol óraszámok vagy sikeresen teljesített Oxford Placement Test szükséges.

A felvételi kritériumok intézményenként és szakonként eltérnek, az irányadó mindig az intézmény hivatalos honlapján található vagy az intézménytől származó közvetlen információ.

A felvételiző megfelelőségét minden esetben a kiválasztott egyetemek ellenőrzik a jelentkezés elbírálása után. Az egyetemek egyénileg értékelik a felvételizők megfelelőségét, melyért a StudyGuide nem tartozik felelőséggel. Az intézmények elvárásaiért (pl. kredit-, óraszám-, érdemjegy-, szintelvárás) és az azoknak való megfelelelésért a StudyGuide nem tartozik felelőséggel.

Az intézmények ezen felüli elvárásairól diákjainkat konzultációkon értesítjük, illetve jelentkezési tervükben rögzítjük. A Dedikált tárhelyre feltöltött személyes adatok és dokumentumok ellenőrzésre kerülnek a StudyGuide munkatársai által a jelentkezési határidő lejárta előtt és tájékoztatjuk a releváns ügyfelet az esetenként szükséges változtatásokról, hiánypótlásokról. 

A jelentkező hozzájárul továbbá a rendszerben tárolt adatainak, jelentkezési dokumentumainak az általa megjelölt intézmények felé való továbbításához a StudyGuide által. A jelentkező büntetőjogi felelőssége tudatában vállalja, hogy a StudyGuide számára nyújtott személyes információk megfelelnek a valóságnak. A StudyGuide-hoz való jelentkezés (e-mail vagy regisztráció segítségével) nem egyenértékű a felsőoktatási intézmény(ek)be való jelentkezéssel és nem helyettesíti azt.

A dokumentumok továbbításra kerülnek a megjelölt intézményeknek közvetlenül vagy egy köztes oldal (pl. nemzeti jelentkezési portál) segítségével. A StudyGuide vállalja a jelentkezési tanácsadást, illetve a dokumentumok megfelelő koordinálását és továbbítását, azonban a jelentkezés helyességének végső ellenőrzése a diák feladata és felelőssége. A dokumentumokat a StudyGuide a törvényi előírások figyelembevételével tárolja.

A jelentkezés elbírálása a megjelölt intézmények feladata, így a jelentkezés esetleges sikertelenségéért a StudyGuide nem tartozik felelősséggel. 

A Dedikált Tárhelyre feltöltött dokumentumok véglegesnek tekinthetők. Fordításra és motivációs levél javításra a felület nem alkalmas, erre külön űrlapok/e-mail címek vannak.

A Felvételi tervben szereplő belső határidők (benyújtási és dokumentumfeltöltési határidők) irányadóak, azok be nem tartása a jelentkezés ellenőrzésében, továbbításában késést okozhat, melyért a StudyGuide nem vállal felelősséget. A hivatalos jelentkezési határidők előtt legalább 7 nappal minden végleges dokumentumnak fel kell kerülnie a Dedikált tárhelyre, ellenkező esetben  a StudyGuide nem vállal felelősséget a dokumentumok ellenőrzéséért és a jelentkezési határidőig történő továbbításáért.

Az elérhető helyek bizonyos esetekben a hivatalos jelentkezési határidő előtt is betelhetnek, az ebből adódó következményekért a StudyGuide nem tartozik felelősséggel, kárpótlás, más szak megjelölése helyette nem igényelhető.

A StudyGuide a hivatalos fordítások tartalmáért, helyességéért és elkészülésének idejéért felelősséggel nem tartozik, mivel azt akkreditált és független fordítók készítik. A jelentkező az elkészült hivatalos fordításra szánt dokumentumokat közvetlenül a fordítóknak küldik, majd az elkészült és visszaküldött digitális dokumentumokat a Dedikált tárhelyre kell feltölteni az erdeti. magyar nyelvű dokumentumokkal együtt, ellenkező esetben az nem jut el a StudyGuide-hoz.

Az érettségi megszerzése után a dokumentumokat (nyelvvizsga, érettségi, év végi bizoznyítvány és ezek fordításait) a diák felelőssége eljuttatni az egyetemek felé.

A Felvételi Terv elkészülte után szakcsere nem kérhető az alapcsomaggal rendelkezők számára. Az Integration csomaggal és Non-Partner kiegészítő szolgáltatással rendelkezők 1 alkalommal, maximálisa 2 szakot cserélhetnek, míg a Completion csomag esetében 2 alkalommal, legfeljebb 3 képzés cserélhető. Csere esetében az új szakok megjelöléséből származó következményekért a StudyGuide nem tartozik felelősséggel. 

2024 júliusától az Admission csomaggal 4, Integration csomaggal plusz 1 (összesen 5), Non-partner kiegészítéssel +1 szak jelölhető. Completion csomag esetén 6 képzés jelölhető. Ez alapján Admission csomag és Non-Partner kiegészítés megléte esetén 5, Integration csomag és Non-Partner kiegészítés esetén 6 szak jelölhető meg.

2.1.1.3 JELENTKEZÉSI DÍJ

Szolgáltatásainkat valamely jelentkezési csomag vagy szolgáltatás megrendelése és pénzügyi teljesítését követően nyújtjuk. A megrendelést minden esetben visszaigazoljuk, az átutalásra szolgáló bankszámlaszámot a csomag megrendelését követően küldjük el a megrendelők számára.

A Felvételi terv elkészülte után csak Integration és Completion csomaggal van lehetőség szakmódosításra 1 alkalommal.

Az Integration és Completion csomagok a partnereink által készített fordításokat tartalmazzák. Amennyiben a kiválasztott egyetem OFFI (Országos Fordítóiroda) fordítást kér, az nem része a csomagnak, szolgáltatásnak.

A pénzügyi teljesítést követően számlát állítunk ki és Ügyfeleinknek ezt követően van lehetőségük a 2.1 pontban jelzett szolgáltatások igénybevételére.

Amennyiben a számlázási adatok eltérnek a jelentkező nevétől, lakcímétől, e-mail címétől azt a jelentkező külön e-mailben jelezheti a StudyGuide részére az info@studyguide.eu címen.

A StudyGuide a Felvételi tervet a készítéskor aktuálisan publikusan rendelkezésre álló információk alapján készíti. A nem publikus és időközben változó feltételekért, információkért, elérhető, induló szakokért vagy azok hiányáért felelőséggel nem tartozik. 

A StudyGuide az egyetemek, kormányok döntéseibőúl fakadó változásokért, a jelenkezési folyamat során megszüntetett szakokért és változásokért felelősséggel nem tartozik.

Lemondás elállás
Visszatérítést kérni és a megrendeléstől elállni a számla kiállításáról számított 14 napon belül lehet, amennyiben a szolgáltatás még nem kezdődött meg (például második konzultációval, workshoppal, fordítással stb.).