Események

Oxford Online Placement Test - Online

2019.11.19.

Jelentkezz a dániai partnerintézményeink által elfogadott nyelvi tesztre! Ezt Oxford Placement Testet online tartjuk, vidékiek számára. A teszten való részvétel feltétele a kaució elutalása a teszt időpontja előtt. Az Oxford tesztet összességében háromszor lehet megpróbálni, az első alkalmat érdemes még idén megpróbálni, hogy lásd hogyan néz ki a teszt, miből érdemes készülni legközelebbre ha esetleg nem sikerülne elsőre.

Oxford Online Placement Test - Novo School - személyes alkalom

2019.11.20.

Jelentkezz a dániai partnerintézményeink által elfogadott nyelvi tesztre! Ezt Oxford Placement Testet a Novo Schoolban tartjuk budapesten. A teszten való részvétel feltétele a kaució befizetése, melyre a helyszínen is lesz lehetőség. Az Oxford tesztet összességében háromszor lehet megpróbálni, az első alkalmat érdemes még idén megpróbálni, hogy lásd hogyan néz ki a teszt, miből érdemes készülni legközelebbre ha esetleg nem sikerülne elsőre.

Dánia, Anglia, Hollandia és Svédország felsőoktatása előadás

2019.11.21.

Várunk sze­re­tet­tel ingye­nes előa­dá­sunkra, melye­n Európa leg­el­is­mer­tebb, kiemel­kedően tel­je­sítő felsőok­ta­tási rend­sze­reit mutat­juk be. A budapesti előa­dá­sok egy-más­fél órá­sak, és érin­tik a dán, angol, hol­land, walesi és svéd felsőok­ta­tási rend­sze­re­ket, jelent­ke­zési módo­kat és elér­hető kép­zé­se­ket, sza­ko­kat. Az előa­dá­sok után lehető­ség van kér­dezni és taná­csot kérni a pre­zen­tá­ci­ó­kat tartó nemzetközi okta­tási szakértőinktől és ven­dé­gelőa­dó­ink­tól.