A StudyGuide és SCEDA csapata

Általános Szerződési Feltételek


Hatályban lévő dokumentum száma: 1/2021

A Balance Universal Kft. a Scandinavian Education Agency™ és StudyGuide™ (továbbiakban: SCEDA és StudyGuide™) kizárólagos tulajdonosa.

A SCEDA™, SCEDA Plus!™, SCEDA Database™ és egyéb SCEDA és StudyGuide logo-k a Balance Universal Kft. tulajdonát képezik, melyek felhasználása, feldolgozása, másolása a tulajdonos előzetes hozzájárulása nélkül szigorúan tilos.

A SCEDA és StudyGuide fenntartja magának a jogot, hogy a jelen jogi nyilatkozatot és szerződési feltételeket részeiben, vagy egészében, előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa. A jelentős változásokról a SCEDA és StudyGuide informálhatja a már meglévő ügyfeleit.

Mindenki, aki igénybe veszi a cég szolgáltatásait, saját felelősségre teszi azt, jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentum maradéktalan elfogadásával.


1. A HONLAP HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Honlapjaink (aloldalakat is beleértve) és szolgáltatásaink használatával egy időben a felhasználó / ügyfél / látogató az alábbi szabályokat is feltétel nélkül elfogadja, és maradéktalanul betartja.

1.1 A www.sceda.eu, www.studyguide.eu honlapok és az aloldalak tartalmáról:

A weboldalakon található valamennyi információ és leírás, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete (beleértve a SCEDA és StudyGuide logokat is) a Balance Universal Kft. kizárólagos tulajdonát képezik. Az 1999. évi LXXVI. törvény szerint szerzői jogvédelem alá esik, melyek felhasználása, feldolgozása, másolása, terjesztése, valamint tárolása a tulajdonos SCEDA és StudyGuide előzetes hozzájárulása nélkül, a szerzői jogok megsértését jelenti, mely jogi következményeket von maga után!

A SCEDA és StudyGuide semmilyen természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő honlap illetve az azon található közvetlen linkek által elért egyéb más honlapok pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan. A weblap, illetve az ott megtalálható információk, vagy más egyéb írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, hiányosságból, félreérhetőségéből esetleges üzemzavarából eredő mindennemű károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a SCEDA és StudyGuide nem vállal.


2. SCEDA ÉS STUDYGUIDE

A Scnadinavian Education Agency dániai felsőoktatási intézmények képviseletét látja el, míg a StudyGuide más európai országok egyes intézményeinek képviseletét látja el Magyarországon. A szerződött partnerintézmények felsorolása itt érhető el. Ezen intézmények mindegyike idegen (főleg angol) nyelven tanulható programokat kínál, országtól és intézménytől függően eltérő finanszírozási formában: tandíjas, tandíjmentes, illetve diákhitellel támogatott formában. A felvételhez szükséges végzettségek és nyelvi ismeretek minden szak esetében megtalálhatóak az adott egyetem hivatalos honlapján. Minden esetben ez, illetve az Intézmény aktuális szabályzata a mérvadó.

Ügynökségünk személyesen-, telefonon- és interneten tanácsadást nyújt az érdeklődőknek az intézményekkel, szakokkal, egyetemi városokkal és az integrációval kapcsolatban ügyfelei számára a teljes felvételi folyamat alatt. A konzultációt előzetes időpont egyeztetés után lehet igénybe venni. Minden jelentkező, aki nálunk megrendeli a StudyGuide vagy SCEDA valamely szolgáltatását (ezekről bővebben ITT olvashat), illetve befizeti azt a megadott bankszámlaszámra, SCEDA illetve StudyGuide-ügyféllé válik, ezen Ügynökség közvetítésével jelentkezik a külföldi Intézménybe. (ügyfél, továbbiakban jelentkező).

A SCEDA és StudyGuide vállalja, hogy a közvetítésével dániai felsőoktatási intézményekbe jelentkezni vágyó, Dániában elfogadott nemzetközi nyelvvizsgával még nem rendelkező ügyfelei számára lehetőséget és helyet biztosít, hogy partnerei nagy része által elfogadott, (elfogadottság ITT) felvételhez elengedhetetlen nyelvi tesztet tegyenek. A teszten való részvétel feltétele a Szolgáltatásainkra vonatkozó szabályok pontban található.

Továbbá, minden SCEDA és StudyGuide ügyfélnek lehetősége van regisztrálnia az apply.universityadmission.eu portálon, mely a SCEDA és StudyGuide által használt, külső jelentkezésnyilvántartó rendszer. A rendszerbe feltöltött személyes adatok és dokumentumok ellenőrzésre kerülnek - Szolgáltató által- által még a jelentkezési határidő lejárta előtt és tájékoztatjuk az ügyfelet az esetenként még szükséges teendőkről.


2.1 SZOLGÁLTATÁSAINKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A SCEDA és StudyGuide szolgáltatásait igénybe vevő a felsőoktatási tanulmányok megkezdésének időpontjában 18. életévét be nem töltött személyeknek rendelkeznie kell szülői beleegyezést igazoló dokumentummal, minden más esetben a szolgáltatást kizárólag a törvényes képviselő ( szülő) jelenlétében és hozzájárulásával lehet igénybe venni.

A SCEDA és StudyGuide a szolgáltatásaikat igénybe vevőkért semmilyen anyagi felelősséggel nem tartozik. Szolgáltatásaink aktuális árazása a https://studyguide.eu/szolgaltatasok oldal szerint alakul.

Szolgáltató: A 2.1 pontban felsorolt szolgáltatás csomagokat Kovács Márton egyéni vállalkozó (Adósz: 66819338-1-43, NYSZ: 39533088), a szolgáltatási szerződés jelen ASZF és a PTK általános szabályai szerint nyújtja illetve közvetíti, mely szerződés a szolgáltatás megrendelésével és pénzügyi teljesítésével jön létre ügyfél és egyéni vállalkozó között az adott év május 31-ig és Pajkó Ferenc Zoltán egyéni vállalkozó (Adósz: 69955439-1-42, NYSZ: 53928182) között az adott év június 1-től.

Szolgáltatási csomagjaink:
Admission csomag:
 • Ország, egyetem és szakválasztás tanácsadás – Az első, díjmentes konzultáción történő megbeszélés, melyen a diák kifejezi az érdeklődési körét, a StudyGuide és SCEDA kijelölt munkatársa pedig segít megtalálnia az érdeklődéséhez, anyagi helyzetéhez, elképzeléseihez leginkább illő intézményeket és szakokat.
 • 3 alkalom személyes vagy online konzultáció – ami az első, díjmentes konzultáción felül értendő. amennyiben a jelentkező további konzultációs alkalmat igényel, azt külön megrendelés ellenében tudjuk teljesíteni, a díjszabás a https://studyguide.eu/szolgaltatasok linken található.
 • Online jelentkezési platform – a StudyGuide és SCEDA jelentkezési platformjának (jelenleg UniversityAdmission) használata
 • Részvétel 1 alkalom Oxford Placement Test -en – egyszeri lehetőség a StudyGuide és SCEDA által hitelesített Oxford Placement Test megírására, a további alkalmak külön díjazás ellenében vásárolhatóak
 • Motivációs levél formai és tartalmi ellenőrzése – a megírt levelet a StudyGuide és SCEDA egy nyelvtanári végzettséggel rendelkező munkatársa formai és helyesírási szempontból ellenőrzi, illetve javítási javaslatokat tesz rá. Ez a szolgáltatás NEM terjed ki a levél megírására történő tartalmi tanácsadásra, a levél teljeskörű átfogalmazására, illetve a levélben említettek megvitatására. Ehhez a „Motivációs levél írási tanfolyam” szolgáltatás külön megrendelése, vagy egy ezt is tartalmazó, magasabb szintű csomag megrendelése esetén van lehetőség.
 • Jelentkezési dokumentáció összeállítása – megrendelőinkkel történő konzultációink során megbeszéljük az adott intézmények által támasztott dokumentációs elvárásokat, melyeket jelentkezési terv formájában a jelentkező rendelkezésére bocsátunk, általában a harmadik konzultáción. A Jelentkező által a jelentkezési terv pontatlan teljesítéséért, az abban találtak félreértéséért felelősséget vállalni nem tudunk.
 • Felvételi dokumentumok ellenőrzése és adminisztrációja – A StudyGuide és SCEDA munkatársai minden megrendelő dokumentációját teljeskörűen ellenőrzik, szükség esetén javítási javaslatokat tesznek rá szóban vagy írásban. Az ellenőrzést követően az országok és egyetemek hivatalos rendszereiben a jelentkezést úgyszintén a StudyGuide és SCEDA kezeli a megrendelők adminisztrációs félreértéseit/hibáit elkerülendő.
 • Hozzáférés a SCEDA Database – a SCEDA Database-hez, ami Dániára vonatkozó integrációs adatbázis, melyet kollégáink és már felvételt nyert diákjaink egyaránt szerkesztenek. Ebben az adatbázisban pontos leírások találhatóak, melyek segítséget tudnak nyújtani többek között, de nem kizárólagosan a szálláskeresés és a bevásárlás folyamataiban. Az ehhez történő hozzáférést az intézmények visszajelzése (hivatalos felvételi levél) után küldjük ki.
 • Részvétel a Pre-Departure Meeting-en, amely a külföldre készülő diákok találkozója A meeting során a StudyGuide és SCEDA munkatársai a felvett diákok számára adnak pontos információt a kiköltözés menetéről, adminisztrációs teendőkről, illetve a diákok is feltehetik kérdéseiket. A rendezvény másik célja, hogy az egy országba jelentkezők meg tudják ismerni egymást, barátságok formálódhassanak már a kiköltözés előtt. A rendezvény hivatalosan az előadások végeztéig tart (kb. másfél órás időtartam), azonban a könnyedebb ismerkedés miatt a diákoknak célszerű ezt követően is a megrendezés helyszínén maradni.
 • Szálláskeresés információ – A szálláskereséshez szükséges információt minden megrendelőnk számára kiküldjük legkésőbb áprilisban, e-mail formájában. A szálláskereső oldalak használatával kapcsolatban bővebb tájékoztatást, személyes konzultációt ezen a csomagon belül nyújtani nem tudunk, ehhez a „Szálláskeresés workshop, előadás és személyes konzultáció” külön megrendelése, avagy az ezt tartalmazó Integration csomag megrendelése szükséges.
 • Facebook csoport a külföldre készülő diákoknak – Tekintettel arra, hogy a GDPR rendeleteinek megfelelően közvetlen kontaktinformációkat nem adhatunk ki, így diákjainknak lehetőséget nyújtunk egy Facebook csoporthoz történő csatlakozásra, hogy megismerhessék a többi jelentkezőt.
Integration csomag

Ez a csomag mindent magában foglal, amely az Admission csomagban is megtalálható. Ezen felül az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:

 • Plusz 1 alkalom személyes konzultáció (összesen 4 darab, plusz az első, díjmentes) – amennyiben a jelentkező további konzultációs alkalmat is igényel, azt külön megrendelés esetén tudjuk teljesíteni, a https://studyguide.eu/szolgaltatasok linken található áron.
 • Személyes vagy online jelenlét a jelentkezési anyag ellenőrzésekor és leadásakor – megrendelőink a jelentkezés leadásának pillanatában is jelen lehetnek, így személyesen győződhetnek meg adataik helyességéről és a jelentkezés leadásának tényéről.
 • Plusz 2 alkalom Oxford Placement Test / TESA (összesen 3) – 3 lehetőség a nyelvi teszten való részvételre. Három sikertelen kísérlet után negyedik alkalmat biztosítani felsőoktatási partnereink szabályzata miatt nem áll módunkban biztosítani.
 • Motivációs levél írási tanfolyam - A tanfolyam felkészíti diákjainkat az egyik legfontosabb felvételi dokumentum megírására, sőt, tapasztalt angol tanár mentort is biztosítunk, aki nemcsak megtanítja, hogy hogyan nézzen ki a levél, mi kerüljön bele és hogy legyen vonzó az egyetemek számára, de a megírás után át is beszéli a megrendelővel a megírt levelet pontról pontra. A tanfolyam 1 darab motivációs levél megírásához nyújt segítséget, illetve 1 darab motivációs levél teljeskörű ellenőrzését foglalja magában, a megrendelő által megjelölt szakok és intézmények számától függetlenül.
 • Érettségi bizonyítvány hivatalos fordítása – Az érettségi bizonyítvány két belső oldalának hivatalos fordító általi lefordítása, valamint annak digitális kiadása. Amennyiben a fordításra papíralapú formában is szükség lenne, úgy azt a fordítóval való egyeztetés után külön díjazás ellenében tudjuk kiadni.
 • Munkakeresés workshop (előadás és személyes konzultáció) – Ezen a workshopon országspecifikus információkat nyújtunk megrendelőink számára a munkaerőhelyzettel, várhatóan elérhető munkákkal, bérezéseikkel, illetve az állás betöltéséhez szükséges hivatalos teendőkkel kapcsolatban. A StudyGuide és SCEDA munkaközvetítő vállalkozásként nem működik, munkát diákjai számára garantálni nem tud.
 • Szálláskeresés workshop (előadás és személyes konzultáció) – megrendelőink számára egy workshopot tartunk, melyen ismertetjük a szállástípusokat azok előnyeit és hátrányait bemutatva. A workshopot követően segítünk a szállásfoglalásban, illetve végigvezetjük diákjainkat a regisztrációs folyamatokon. A StudyGuide és SCEDA a diákok és a szállásszolgáltatók közötti szerződéses jogviszonyból adódó esetleges jogvitákért felelősséget nem vállal. Klienseink az általuk aláírt szerződések tartalmáért maguk felelnek.
Non-Partner szolgáltatás
 • Amennyiben a diák a StudyGuide és SCEDA vállalkozásokkal szerződésben nem lévő intézményre/szakra jelentkezik úgy abban az esetben tudunk segíteni, ha az Integration csomag mellé a „Non-partner kiegészítő szolgáltatás”-t is megrendeli, vagy a Completion csomagot választja. Az Admission csomag megrendelése esetén kiegészítő vásárlása esetén sincsen lehetőség „nem partner” iskolához jelentkezni, ebben az esetben a szolgáltatási szintet minimum Integration-ra kell bővíteni (és megvásárolni hozzá az említett szolgáltatást). Partnerségünkön kívül álló intézményekre való jelentkezésben az alábbi országokban tudunk segíteni: Hollandia, Dánia, Egyesült Királyság.
Completion csomag

Ez a csomag mindent magában foglal, amely az Admission és Integration csomagban is megtalálható. Ezen felül az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:

 • Plusz 1 alkalom személyes vagy online konzultáció (összesen 5 darab)
 • Bizonyítványok hivatalos fordítása (9.-12.) év – A középiskolai bizonyítványok hivatalos fordító által elkészített, digitális fordítása a 9.,10.,11. és 12. év végéről, illetve a 12. félévről.
 • A fordításról papíralapú példány kiállítása csak külön díjazás ellenében lehetséges.
 • Karrier tanácsadás – 2x45 percnyi orientációs foglalkozás, melyet szakképzett karriertanácsadó pszichológusunk tart.
 • Non-Partner szolgáltatás – lehetővé teszi, hogy a csomagot megrendelők StudyGuide és SCEDA-val kapcsolatban nem álló intézményekre történő jelentkezésben is segítséget kaphassanak.
 • Célnyelvi felkészítő – 20 órás általános, korrepetatív jellegű nyelvi felkészítés angol, dán, holland vagy svéd nyelvből. A nyelvek közül egy darab választható. A foglalkozások elsődleges célja, hogy felkészítsék a résztvevőket a külföldi mindennapi életben és munkahelyeken szükséges kifejezésekből.
 • Mindset workshop – a nagyjából 45 perces foglalkozás célja, hogy képet adjon a megrendelő által választott célország szokásairól, etikettjéről, illetve az ott élők eltérő gondolkodásmódjáról.
 • Vállalkozás alapítás, támogatások, jármű kivitel és adminisztrációs teendők a célországban workshop – az 1 órás workshop alatt a megrendelők szabadon feltehetik kérdéseiket a címben jelölt témákban, illetve egy prezentációt tekinthetnek meg erről.
 • Ösztöndíj és támogatás keresés – kollégáink kapcsolataik és tapasztalataik révén igyekeznek a diák célországának és intézményének megfelelő legnagyobb mértékű ösztöndíjat megtalálni, illetve egy 1 órás konzultáció keretein belül átbeszélni a jelentkezés pontos menetét. Tekintettel az országok és intézmények ösztöndíjakat érintő különböző hozzáállásaira, az ösztöndíj megítélését garantálni nem tudjuk.
 • Külföldön a bankszámla nyitási feltételekről tájékoztatás
2.1.1 Jelentkezési feltételek:
2.1.1.1 JELENTKEZÉS NYELVI TESZTRE – OXFORD ONLINE PLACEMENT TEST

A külföldi felsőoktatásba jelentkezőnek a nyelvi tesztre való jelentkezési igényéről legkésőbb 48 órával a vizsga kezdete előtt tájékoztatni kell a SCEDA és StudyGuide-ot az Online Jelentkezés Nyelvi Tesztre menüpontban található jelentkezőlap kitöltésével, vagy az info@sceda.eu címre küldött e-mail-el. Az e-mailnek tartalmaznia kell a következőket: teljes név, születési dátum, anyanyelv, és a vizsga dátuma, melyen részt kíván venni. A fent jelzett időpont után érkező jelentkezéseket a SCEDA és StudyGuide visszautasíthatja. A nyelvi teszten való részvétel feltétele továbbá valamely jelentkezési csomagunk befizetése, melynek bizonylatát a vizsgán kérjük bemutatni, vagy azt a helyszínen készpénzzel befizetni. Az elmulasztott befizetés következtében a SCEDA és StudyGuide fenntartja a jogot a vizsgaeredmények és bizonyítványok visszatartására, a teszten való részvétel megtagadására.

2.1.1.2 JELENTKEZÉS KÜLFÖLDI TOVÁBBTANULÁSRA

Az általunk képviselt intézményekbe való jelentkezés szabályai és feltételei minden esetben megegyeznek az intézmények releváns szakjainak idevágó szabályaival. A jelentkezéshez jellemzően középiskolai érettségi és az adott intézmény által elfogadott nemzetközi nyelvvizsga, bizonyos esetekben sikeresen teljesített Oxford Placement Test szükséges.

A felvételi kritériumok intézményenként és szakonként eltérnek, az irányadó mindig az intézmény hivatalos honlapján található vagy az intézménytől származó közvetlen információ.

Az intézmények ezen felüli elvárásairól diákjainkat konzultációkon értesítjük, illetve jelentkezési tervükben rögzítjük. Minden SCEDA és StudyGuide ügyfélnek lehetősége van regisztrálnia az apply.universityadmission.eu portálon, mely a SCEDA és StudyGuide által használt, külső nyilvántartó rendszer. A rendszerbe feltöltött személyes adatok és dokumentumok ellenőrzésre kerülnek a SCEDA és StudyGuide munkatársai által a jelentkezési határidő lejárta előtt és tájékoztatjuk a releváns ügyfelet az esetenként szükséges változtatásokról, hiánypótlásokról. Az ide feltöltött dokumentumok tárolásáért az oldal üzemeltetője, a Dream Education OÜ tartozik felelősséggel, amelyhez Ügyfeleink a jelentkezéssel hozzájárulásukat adják.

A jelentkező hozzájárul továbbá a rendszerben tárolt adatainak, jelentkezési dokumentumainak az általa megjelölt intézmények felé való továbbításához a SCEDA és StudyGuide által. A jelentkező büntetőjogi felelőssége tudatában vállalja, hogy a SCEDA és StudyGuide számára nyújtott személyes információk megfelelnek a valóságnak. Az apply.universityadmission.eu portálon történő regisztráció után a megrendelő a SCEDA és StudyGuide jelentkezéskezelési szolgáltatását veszi igénybe. A honlapon regisztráló ügyfelek elfogadják jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentum pontjait. A SCEDA és StudyGuide-hoz való jelentkezés (e-mail vagy regisztráció segítségével) nem egyenértékű a felsőoktatási intézmény(ek)be való jelentkezéssel és nem helyettesíti azt.

Az apply.universityadmission.eu portálon keresztül a SCEDA és StudyGuide-nak továbbított dokumentumokat (e-mailben vagy online űrlap segítségével) a cég munkatársai ellenőrizhetik és változtatási javaslatokat tehetnek.

A dokumentumok továbbításra kerülnek a megjelölt intézményeknek közvetlenül vagy egy köztes oldal (pl. nemzeti jelentkezési portál) segítségével. A jelentkezés helyességének ellenőrzése a diák feladata és felelőssége. A dokumentumokat a SCEDA és StudyGuide a törvényi előírások figyelembevételével tárolja.

A jelentkezés sikertelenségéért a SCEDA és StudyGuide nem tartozik felelősséggel.

2.1.1.3 JELENTKEZÉSI DÍJ

Szolgáltatásainkat a kínálatunkban megtalálható Master, Bachelor, Academy Profession és Top-Up Bachelor szintű képzésre jelentkezők a StudyGuide és SCEDA webes elérhetőségein (LINK) található valamely jelentkezési csomag megrendelése és pénzügyi teljesítését követően nyújtjuk. A megrendelést minden esetben visszaigazoljuk, az átutalásra szolgáló bankszámlaszámot a csomag megrendelését követően küldjük el a megrendelők számára.

A pénzügyi teljesítést követően számlát állítunk ki és Ügyfeleinknek ezt követően van lehetőségük a 2.1 pontban jelzett szolgáltatások igénybevételére.

Amennyiben a számlázási adatok eltérnek a jelentkező nevétől, lakcímétől, e-mail címétől azt a jelentkező külön e-mailben jelezheti a SCEDA és StudyGuide részére az info@sceda.eu címen.