Dánia, Anglia, Hollandia és Svédország felsőoktatása előadás

2020.09.17.


Várunk sze­re­tet­tel ingye­nes előa­dá­sunkra, melye­n Európa leg­el­is­mer­tebb, kiemel­kedően tel­je­sítő felsőok­ta­tási rend­sze­reit mutat­juk be. A budapesti előa­dá­sok egy-más­fél órá­sak, és érin­tik a dán, angol, hol­land, walesi és svéd felsőok­ta­tási rend­sze­re­ket, jelent­ke­zési módo­kat és elér­hető kép­zé­se­ket, sza­ko­kat. Az előa­dá­sok után lehető­ség van kér­dezni és taná­csot kérni a pre­zen­tá­ci­ó­kat tartó nemzetközi okta­tási szakértőinktől. - Az előadáson az összes járványügyi intézkedést betartjuk és betartatjuk!

Regisztrációs űrlap az oldal alján!

undefined

Ingyenes előadást tartunk a külföldi felsőoktatások iránt érdekődőknek az elérhető képzésekről, egyetemekről, tandíjakról, támogatási lehetőségekről, jelentkezési procedúráról, bekerülési esélyekről és sok kapcsolódó témáról. Szó lesz alap- és mesterképzésekről egyaránt, az egyetemekről, diplomákról és azok értékeiről.

Gyere el és infor­má­lódj lehető­sé­ge­idről díjmentesen!

Az előadás főbb témái:

  • Dánia, Hollandia, Svédország és az Egyesült Királyság felsőoktatása
  • Ösztöndíjak, támogatások, tandíjak
  • Szakok, képzések, egyetemek alap- és mesterszinten
  • Felvételi és jelentkezési procedúra
  • Bekerülési esélyek, határidők
  • Diákvárosok, diákmunka, diákszállás

Helyszín:
Előadás: Soter-Line Oktatási Központ
1073 Budapest, Erzsébet krt. 7. – TÉRKÉP

Fontos!
A ren­dez­vé­nyen való rész­vé­tel INGYENES, azon­ban elő­ze­tes REGISZTRÁCIÓ szük­sé­ges a lenti űrlapon.

Ha valamely szülőd vagy barátaid is veled tartanak, kérünk, őket is regisztráld, hogy a helyüket biztosítani tudjuk.

A vírushelyzetben csak az előre regisztráltakat tudjuk beengedni a limitál férőhelyek! Az előre nem regisztráltakat csak akkor tudjuk beengedni, ha maradnak fent helyek. 

Kérünk, diákként legfeljebb egy szülő kísérővel érkezz.

A rendezvényen a maszk viselése kötelező, kézfertőtlenítőt biztosítunk.

Regisztráció


Időpont és helyszín:

2020.09.17. 17:00 - 18:30
Soter Line Oktatási Központ, 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.

Ha mások is Veled tartanak, kérünk Ők is regisztráljanak, nem regisztrált vendégeket a limitált helyek miatt sajnos nem tudunk beengedni.

Hitelesítés


Helyszín és időpont:

2020.09.17. - 17:00

Soter Line Oktatási Központ, 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.