Előadás: Dánia, Anglia, Hollandia és Svédország felsőoktatása

2019.12.09.


Várunk sze­re­tet­tel ingye­nes előa­dá­sunkra, melye­n Európa leg­el­is­mer­tebb, kiemel­kedően tel­je­sítő felsőok­ta­tási rend­sze­reit mutat­juk be. A budapesti előa­dá­sok egy-más­fél órá­sak, és érin­tik a dán, angol, hol­land, walesi és svéd felsőok­ta­tási rend­sze­re­ket, jelent­ke­zési módo­kat és elér­hető kép­zé­se­ket, sza­ko­kat. Az előa­dá­sok után lehető­ség van kér­dezni és taná­csot kérni a pre­zen­tá­ci­ó­kat tartó nemzetközi okta­tási szakértőinktől és ven­dé­gelőa­dó­ink­tól.

Regisztrációs űrlap az oldal alján!

undefined

A Scandinavian Education Agency és a Study Guide által több mint 60 intéz­mény 8 500 kép­zése érhető el Európa szerte! Képzéseink lefe­dik az üzleti, gaz­da­sági, IT, mér­nöki, humán és ren­ge­teg más kép­zési terü­le­te­ket. Gyere el és infor­má­lódj lehető­sé­ge­idről!

Az előadás témái:

  • Anglia, Wales, Dánia, Hollandia és Svédország felsőoktatása
  • Ösztöndíjak, támogatások, tandíjak
  • Szakok, képzések, egyetemek alap- és mesterszinten
  • Diákvárosok, diákmunka, diákszállás
  • Felvételi és jelentkezési procedúra
     

A ren­dez­vé­nyen való rész­vé­tel INGYENES, azon­ban elő­ze­tes REGISZTRÁCIÓ szük­sé­ges.

Ha szüleid, barátaid is veled tartanak, kérünk, őket is regisztráld, hogy a helyüket biztosítani tudjuk.

Helyszín::

Előadások: Soter Line Oktatási Központ, 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7. – TÉRKÉP

Regisztráció


Időpont és helyszín:

2019.12.09. 17:00 - 18:30
Soter Line Oktatási Központ, 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.

Ha mások is Veled tartanak, kérünk Ők is regisztráljanak, nem regisztrált vendégeket a limitált helyek miatt sajnos nem tudunk beengedni.

Hitelesítés


Helyszín és időpont:

2019.12.09. - 17:00

Soter Line Oktatási Központ, 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.